Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo

Em cần làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc ? Hay Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là gì ? Sinh viên cần làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo… Là một trong những thắc mắc, cũng như những kiến thức, thông tin.. mà nhiêu

Trách nhiệm của Học sinh sinh viên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo?

Như chúng ta biết Học sinh, sinh viên là lực lượng trẻ, nồng cốt. Có tầng lớp tri thức trong xã hội, được xem là tương lai của quốc gia. Là tầng lớp đi tiên phong trong các hoạt động xã hội, nhằm thúc đẩy tạo hiệu ứng với cộng đồng. Có trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến môi trường, bảo vệ môi trường. Phát huy tiềm năng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chúng ta cần quán triệt lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ quyền đối với vùng nội thủy, lãnh hải; quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa theo quy định của Công ước  Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Chủ trương của ta là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc, luật pháp và thực tiễn quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002. Với lập trường và chủ trương đúng đắn đó, Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ một loạt công tác nhằm tạo cơ sở vững chắc cho việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích của ta trên Biển Đông.

 

Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo
Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo

HSSV đi đầu trong việc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ từ hợp tác quốc tế với các nước bè bạn và các tổ chức quốc tế trên mọi lĩnh vực.

Là học sinh sinh viên, phải tăng cường học tập, nghiên cứu, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý. Cũng như bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó. Kiểm soát và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển. Xây dựng và quảng bá thương hiệu biển Việt Nam. Góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo. Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia vào học các ngành nghề liên quan tới biển, đảo.

Hãy cùng MuaHangODau chia sẻ bài viết này nhé!

Nguồn Internet

Trả lời

Chat Zalo
Chat Facebook

0879.488.111